Calendari

Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E Grup F Grup G
Italy Great Britain Czech Republic Russia A1  A2 A3
Spain Lithuania Belgium Germany  B2 B1 B3
Serbia Israel Denmark  Croatia C2 C1  C3
D1 D2  D3

 

Dilluns 1. Agost
Sant Boi            Gavà        
10:00 1 B1 Lithuania Israel  10:00  2  D1  Germany Croatia
12:30 3 A1 Serbia Italy  12:30  4  C1  Belgium  Denmark
15:00 5 D2 Russia Germany  15:30  6  B2  Great Britain  Lithuania
17:30 7 C2 Czech Republic Belgium
20:30                                        Opening Ceremony
20:45 8 A2 Italy Spain

 

Dimarts 2. Agost
Sant Boi           Gavà        
10:00 9 D3 Croatia Russia 10:00 10 C3 Denmark  Czech Republic
12:30 11 B3 Israel Great Britain 12:30 12 A3 Spain Serbia
Coin Toss for the next round
18:00 13 E1 C2 A1 18:00 14 E2 D1 B2
20:30 15 F1 A2 B1 20:30 16 F2 C1 D2

 

Dimecres 3. Agost  
Sant Boi      Gavà
10:00 17 E3 C2 D1 10:00 18 E4 A1 B2
12:30 19 F3 D2 B1 12:30 20 F4 C1 A2
15:00 21 E5 B2 C2 15:00 22 G1 A3  D3
18:00 23 F5 A2 D2 18:00 24 G2 B3 C3
20:30 25 E6 A1 D1 20:30 26 F6 B1 C1
  Coin Toss for the next round after the game at Sant Boi

 

Dijous 4. Agost
Sant Boi           Gavà        
10:00 27 X1 E2 F2 10:00 28 G3 D3 C3
12:30 29 X2 E1 F3 12:30 30 X3 E3 F1
18:00 31 X4 E2 F3 18:00 32 X5 F2 E3
20:30 33 X6 E1 F1 20:30 34 G4 A3  B3

 

Divendres 5. Agost  
Sant Boi           Gavà
10:00 35 X7 F3 E3 11:00 36 X9 F1 E2
12:30 37 X8 F2 E1 13:30 38 G5 D3  B3
15:00 39 7th E4 F4 16:00 40 G6 A3  C3
18:00 41 P1 X3 X4
20:30 42 P2 X1 X2

 

Dissabte 6. Agost  
Sant Boi
10:00 43 11th G3 G4
12:30 44 P3 LP2 WP1
15:00 45 9th G1 G2
17:30 46 P4 WP2  WP3